Vrijstelling dividenden

Heeft u in 2020 en 2021 zoals veel andere Belgen aandelen gekocht op de beurs? Vergeet dit belangrijk belastingvoordeel in de personenbelasting dan niet!

De kans bestaat dat U een dividend heeft ontvangen op uw beleggingen. Om burgers aan te moedigen rechtstreeks te investeren in bedrijven is er enkele jaren geleden een algemene belastingvrijstelling voor dividenden ingevoerd.

Sommige mensen gooien jaarlijks 240 EUR in de prullenbak, zonder het te beseffen omdat u de terugbetaling zelf moet aanvragen via uw belastingaangifte.

Belangrijke opmerking: dit is een vrijstelling in de personenbelasting, niet in de roerende voorheffing. U moet ook de nodige bewijsstukken bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst.

Welke dividenden?

Alle gewone Belgische en buitenlandse dividenden komen in aanmerking dus ook:

  • dividenden van erkende co√∂peratieve vennootschappen (bijvoorbeeld Cera)
  • dividenden van vennootschappen met sociaal oogmerk

De dividenden van juridische constructies en instellingen van collectieve beleggingen alsook dividenden verkregen door tussenkomst van gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn uitgesloten van de vrijstelling. Die dividenden moet U dus verplicht aangeven in uw belastingaangifte tenzij er een bevrijdende roerende voorheffing op ingehouden is.

Hoe terugkrijgen?

De meeste banken bezorgen hun klanten geen detailoverzicht met de ontvangen dividenden. Het is dus aan u om het bedrag aan roerende voorheffing te berekenen dat U kunt recupereren. U moet daarvoor alle inningsborderellen (uittreksels) verzamelen.

U kunt de roerende voorheffing die ingehouden is op uw vrijgestelde dividenden laten verrekenen met uw personenbelasting. Daarvoor vult u de ingehouden roerende voorheffing op die vrijgestelde dividenden in de codes 1437/2437 in. (VAK VII)

U kunt maar roerende voorheffing verrekenen voor een maximum van 800 EUR (aanslagjaar 2021) aan dividenden. Aangezien het maximumtarief van de roerende voorheffing 30 % is, kunt U dus maximum 240 EUR ingehouden roerende voorheffing recupereren.

Er is geen roerende voorheffing ingehouden op mijn vrijgestelde dividenden. Wat nu?

Op buitenlandse dividenden is vaak geen roerende voorheffing ingehouden. De eerste schijf van 800 EUR (aanslagjaar 2021) moet U niet aangeven in uw belastingaangifte. De rest van de dividenden moet U wel verplicht aangeven. Die zijn belastbaar.

Wat als ik een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijg?

Ontvangt U een een loon, pensioen, werkloosheidsuitkering, een ziekte-en invaliditeitsuitkering of bent U gewoon een ambitieuze student? Dan ontvangt U waarschijnlijk een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Dit systeem bestaat voor belastingplichtigen van wie de fiscale situatie zeer stabiel is.

In dat voorstel vindt U automatisch het te betalen of terug te krijgen bedrag. Als U een voorstel van vereenvoudigde aangifte hebt ontvangen, moet U dus in principe geen belastingaangifte meer indienen.

In voorkomend geval kan de overheid de roerende voorheffing op dividenden niet vooraf invullen in het voorstel van de vereenvoudigde aangifte. Om de ingehouden roerende voorheffing op de vrijgestelde dividenden te recupereren, moet U uw voorstel van vereenvoudigde aangifte verbeteren en die roerende voorheffing invullen in de codes 1437/2437. Dat doet U via MyMinfin of op het antwoordformulier.

Cijfervoorbeeld

Een belegger plaatst 10.000 EUR op de beurs. In juli ontving de belegger 500 EUR brutodividend (5%) van Ageas. Hierop werd 150 EUR (30% RV) aan roerende voorheffing afgehouden. Dat gaf de belegger 350 EUR aan nettodividend.

Op deze 500 EUR aan brutodividend geldt een vrijstelling van maximum 800 EUR. Concreet geeft de belegger in code 1437 (VAK VII) het bedrag van 150 EUR in. En recupereert zo de roerende voorheffing.

Stel dat er hypothetisch nog een dividend was van Ab InBev ter waarde van nog eens 500 EUR bruto, dan geeft de belegger in code 1437 het bedrag van 240 in. De korf is dan aangevuld tot aan het maximum van 800 x 30% = 240 EUR.

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.