Attest 6% btw nu op factuur

Vanaf 2022 komt er een nieuwe regeling voor het btw-attest van 6% bij renovatie-en herstellingwerken aan privéwoningen ouder dan 10 jaar. Deze regeling zal de administratieve last voor de aannemer sterk verminderen en legt de verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing bij de opdrachtgever.

Aangezien de aannemer het btw-tarief bepaalt op de factuur moest deze steeds beschikken over een getekend attest van de opdrachtgever waarin deze stelde dat de woning effectief ouder was dan 10 jaar en hoofdzakelijk gebruikt werd als privéwoning. Dit attest verlegde de aansprakelijkheid inzake het btw-tarief naar de opdrachtgever die het attest had getekend. De wetgever heeft echter beslist om vanaf 2022 deze formaliteit aan te passen.

Vermelding op de factuur

Vanaf 2022 wordt het attest afgeschaft en vervangen door een vermelding op de factuur die wordt uitgereikt aan opdrachtgever. Door de vermelding op de factuur is er een ontheffing van aansprakelijkheid van de aannemer, tenzij de opdrachtgever binnen de maand laat weten aan de aannemer dat het tarief van 6% niet kan worden toegepast. De aangepaste regeling zorgt er aldus voor dat de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de opdrachtgever om aan te tonen dat het correcte btw-tarief is toegepast.

De volgende verklaring dient op de factuur opgenomen te worden:

“Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid, behoudens samenspanning tussen de partijen.”

De termijn van één maand moet de opdrachtgever dus de mogelijkheid geven om de opgestelde factuur te betwisten en mee te delen dat niet aan de toepassingsvoorwaarden voor het verlaagd btw-tarief is voldaan. Betwist de opdrachtgever de factuur, dan dient de aannemer een gecorrigeerde factuur op te maken met 21% btw.

Tijdelijke overgangsregeling

Deze nieuwe regeling mag door de aannemer reeds worden toegepast vanaf 1 januari 2022, verplicht wordt het pas vanaf 1 juli 2022. Tot en met eind juni 2022 kan men aldus nog steeds werken met het gekende attest om de belastingplichtige de kans te geven zich aan te passen.

Bron: Vlaanderen

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.