Uw vastgoed in 2022

Een lagere registratiebelasting voor wie een gezinswoning koopt, nieuwe belastingregels voor wie vastgoed in het buitenland bezit en een verplichte schatting voor wie een woonkrediet afsluit. Het zijn maar enkele zaken die in 2022 veranderden voor uw vastgoed. Hieronder een overzicht.

Gezinswoning

Sinds 2022 zijn de nieuwe tarieven van registratiebelasting van toepassing in het Vlaamse Gewest. Voor de aankoop van de enige eigen woning (huis of appartement) waar je effectief je woonplaats vestigt, betaal je sinds 1 januari 2022 nog slechts 3% registratiebelasting.

Om te kunnen genieten van dit verlaagd tarief zijn er een aantal voorwaarden te vervullen. Je mag bijvoorbeeld nog niet voor het geheel volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond en je dient binnen de drie jaar na de aankoop van de woning je domicilie er te vestigen.

Voor diegene die een nieuwe gezinswoning wensen aan te kopen aan 3% terwijl hun huidige gezinswoning nog niet verkocht werd kunnen toch genieten van het verlaagd tarief op voorwaarde dat men in de aankoopakte van de nieuwe gezinswoning de belofte maakt om de huidige gezinswoning te verkopen binnen de twee jaar.

“Werd de aankoop van een gezinswoning nu eigenlijk echt goedkoper? Nu de registratierechten opnieuw daalden, zijn er mensen die zowel de woonbonus mislopen als een hoger tarief aan registratierechten hebben betaald.”

Een stuk bouwgrond, een tweede verblijf of ander niet-residentieel vastgoed aankopen in Vlaanderen, werd daarentegen een stuk duurder; hier steeg de registratiebelasting van 10% naar 12% op de aankoopsom. De koop op plan valt hier ook onder. 

Bescheiden woning

Voor de aankoop van de enige eigen woning die wordt gezien als ‘bescheiden’, is er een bijkomende korting van €2.800. Een ‘bescheiden’ woning is een woning die wordt aangekocht voor een prijs van maximum €220.000. In de kernsteden en in de gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel mag de prijs maximum €240.000 bedragen.

Wat met de meeneembaarheid?

Onder bepaalde voorwaarden kan je als koper de registratiebelasting die je bij de aankoop van een gezinswoning betaald hebt, in mindering brengen van de registratiebelasting die je zal betalen bij je nieuwe woning. Dit principe laat de koper toe een deel van de registratiebelasting te recupereren. Dit principe van meeneembaarheid wordt geleidelijk afgeschaft en vervalt definitief op 1 januari 2024.

Nieuwe belastingregels voor buitenlands vastgoed

Vanaf 2022 is uw woning in het buitenland op dezelfde manier belast als vastgoed in België. Dat betekent dat u in uw belastingaangifte niet langer de huur(waarde) moet aangeven, maar een kadastraal inkomen.

Verplichte schatting bij hypothecaire lening

Niet de aankoopprijs, maar de geschatte waarde van een woning zal vanaf 2022 als basis dienen voor het toekennen van een woonkrediet. Dat is het gevolg van een nieuwe Europese richtlijn.

Volgens de richtlijn moeten banken bij het toekennen van een hypothecaire lening voortaan werken met een objectief schattingsverslag. De schatting kan door zowel een interne als een externe specialist gebeuren, op basis van een bezoek op die plek of door gebruik te maken van geavanceerde statistische modellen.

Langer sloop & heropbouw tegen 6% btw?

Eind 2022 loopt in principe de tijdelijke maatregel af waarbij u een woning koopt en ze achtereenvolgens sloopt en heropbouwt tegen een verlaagd btw-tarief van 6 %. Vlaanderen wil dat besluit echter graag verlengd zien, omdat het past in het nieuwe klimaatplan. Een van de principes is dat wie een energieverslindende woning koopt, die vanaf 2023 verplicht moet renoveren. Maar sommige huizen zijn in zo’n slechte staat dat het voordeliger is om ze te slopen en ze daarna weer op te bouwen.

“Het is niet logisch dat het btw-tarief voor sloop en heropbouw slechts tijdelijk werd verlaagd.

Zo’n heropgebouwde woning wordt als een nieuwbouw gezien. Dus moet u op de constructiewerken btw betalen. In principe is dat 21 %, maar voor sloop en heropbouw werd dat tarief tijdelijk verlaagd naar 6 %. Eind 2022 loopt de gunstmaatregel af.

Btw is echter een federale materie. De weg is alleszins vrij, want van Europa kreeg ons land groen licht om de btw op sloop en heropbouw langer op 6 % te houden.

Renovatieplicht voor niet-residentiële gebouwen

Op 1 januari 2022 werd van start gegaan met de renovatieverplichting voor alle niet-residentiële gebouwen die van eigenaar veranderen.

Binnen vijf jaar na de overdracht moet een gebouw aan specifieke energienormen moeten voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om minimale eisen in verband met dakisolatie, beglazing en koelinstallaties.

Recent EPC nodig bij verkoop van een woning

Vanaf 1 januari 2022 mogen bij de verkoop van een woning alleen nog energieprestatiecertificaten (EPC) worden gebruikt die zijn opgemaakt sinds 1 januari 2019. Voor de datum van verkoop wordt gekeken naar de notariële akte, niet naar het compromis.

Boete voor wie nieuwe stookolieketel plaatst

Vanaf januari 2022 mogen er in Vlaanderen geen nieuwe stookolieketels meer worden geplaatst. Een ketel mag ook niet langer volledig worden vervangen, tenzij er in de straat geen aardgasnet is. Een stookolieketel herstellen mag wel nog.

Omdat veel installateurs er door leveringsproblemen niet in slagen de al bestelde stookolieketels te leveren, zal Vlaanderen tot 1 april 2022 geen boetes uitschrijven. Wie daarna toch nog een nieuwe stookolieketel zet, riskeert minimaal €3.000 boete.

Premie thuisbatterij daalt

De premie daalt jaar na jaar, om tegen 2025 uit te doven. Dat betekent dat voor alle premie-aanvragen vanaf 2022 de premie is gedaald naar maximaal €1.725. Vorig jaar was dit nog €2.250.

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.