Wat is een liquidatiereserve?

Jouw vennootschap heeft in winst gemaakt en volgens ons kantoor kunt je dan een liquidatiereserve aanleggen. Wat houdt dat precies in en welke gevolgen heeft dat voor jou?

Liquidatiereserve aanleggen

Maakt jouw vennootschap winst, dan kunt je die winst eventueel aan jezelf uitkeren door middel van een dividenduitkering. Daar betaal je in principe 30% roerende voorheffing (RV) op. Niet weinig dus en daarom is het vaak interessanter om die winst niet meteen uit te keren, maar in de vennootschap te behouden als ‘reserve’.

Waarom zou je dat doen?

Aan de uitkering van liquidatiereserves is een verlaagd tarief van roerende voorheffing gekoppeld. Welk tarief precies is afhankelijk van het moment waarop je de sommen aan jezelf uitkeert.

Opgelet: niet voor elke vennootschap

Wordt jouw vennootschap op het moment van aanleg beschouwd als een kmo, dan kan de liquidatiereserve aangelegd worden. Jouw vennootschap wordt namelijk als klein beschouwd als die voor het laatste én het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschrijdt: een jaargemiddelde van het personeelsbestand van ten hoogste 50, een jaaromzet (exclusief btw) van ten hoogste € 9.000.000 en tot slot een balanstotaal van ten hoogste € 4.500.000.

Jouw vennootschap moet ook de liquiditeitstest en balanstest doorstaan voordat je een dividend mag uitkeren.

Gevolgen op korte en lange termijn

Bij de aanleg

Je zal boven op de gewone vennootschapsbelasting nog een extra aanslag van 10% moeten betalen op het aangelegde bedrag aan liquidatiereserves. Dat gebeurt automatisch wanneer je de aangifte vennootschapsbelasting indient. Bij die aangifte moet een bijkomende opgave gevoegd worden, waarin melding gemaakt wordt van het bedrag van de aangelegde liquidatiereserve. Dit is uiteraard allemaal werk voor ons als accountantskantoor en hoef jij, als ondernemer, niet mee in te zitten.

Wachtperiode van vijf jaar

Die gaat van start op de eerste dag die volgt op het boekjaar. Voor boekjaren die afsluiten op 31 december 2022, zal de wachttermijn van vijf jaar dus ingaan op 1 januari 2023 om te eindigen op 1 januari 2028. Stel dat jouw boekjaar eindigt op 30 september 2022, dan zal jouw wachtperiode ingegaan zijn op 1 oktober 2022 en eindigen op 1 oktober 2027.

“De aanleg van een liquidatiereserve is in feite het zo gunstig mogelijk regelen van dividenduitkeringen. Door de winst niet meteen uit te keren, maar te ‘reserveren’ op de balans en daar minstens vijf jaar te laten staan, kun je een verlaagd tarief van 5% RV genieten. Bij de aanleg ervan betaal je wel een extra bijzondere aanslag vennootschapsbelasting van 10%.”

Welk tarief dan?

Na vijf jaar kunt u de liquidatiereserve uitkeren tegen 5% roerende voorheffing. Samen met de eerder betaalde 10% vennootschapsbelasting is dat dus per saldo ruim lager dan het gewone tarief van 30% roerende voorheffing.

Wat als je vroeger geld nodig hebt?

Geen probleem, uiteraard. Het is niet zo dat je jouw reserves in hun geheel niet mag aanspreken. Maar dan zal er in plaats van 5% RV 20% verschuldigd zijn waardoor je terug op 30% uitkomt (10% + 20%).

Wat bij liquidatie?

De op dat moment nog op jouw balans geparkeerde liquidatiereserves zal je dan volledig belastingvrij kunnen uitkeren. De voorwaarde is dan wel een volledige stopzetting door een ontbinding én vereffening. Bij liquidatie hoef je geen rekening te houden met de wachttermijn van vijf jaar.

Jouw vennootschap ontbinden en vereffenen om tegen 0% uit te keren en nadien een nieuwe vennootschap oprichten om jouw activiteiten voort te zetten, wordt beschouwd als fiscaal misbruik.

Bron: Taxwin

Hulp nodig of vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.