Wat betekent hogere ECB-rente voor jouw spaargeld, lening en beleggingen?

De Europese Centrale Bank uitte donderdag haar bezorgdheid over de hoge inflatie. De ECB verwacht dat de inflatie nog enige tijd hoog blijft en daarom zal ze zowel in juli als in september de kortetermijnrente verhogen. Wat zijn de gevolgen?

Lening

Voor jouw hypothecaire lening speelt niet zozeer de kortetermijnrente een rol, maar zijn de langetermijnrentes richtinggevend. Die zitten al een tijd in de lift. De Belgische langetermijnrente komt voor het eerst sinds 2014 boven de 2 % uit. Dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de rente op hypothecaire leningen, al heeft die de voorbije maanden al fors geanticipeerd. Volgens een recent marktonderzoek is de rente op een lening met een vaste rente op 25 jaar sinds begin dit jaar gestegen van 1,60 naar 2,57 %.

Sommige bankiers zien de Belgische langetermijnrente tegen eind 2023 op 2 à 2,5 % uitkomen. Dat betekent dat ook de hypotheekrente nog een beetje omhoog kan en lenen dus nog wat duurder kan worden.

Spaarboekje

De meeste spaarboekjes bieden vandaag slechts de wettelijke minimumrente van 0,11 %. Zolang de ECB-rente onder deze 0,11 % ligt, hebben banken weinig tot geen reden om de rente op spaarboekjes op te trekken. Vandaag ligt de ECB-rente op -0,50 %. Dat betekent dat banken nog steeds een strafrente betalen van 0,50 % voor het spaargeld die zij bij de ECB plaatsen.

“Een renteverhoging is voor centrale banken een belangrijk middel om de inflatie de kop in te drukken. Lenen wordt dan duurder voor consumenten en bedrijven, waardoor er minder geld in omloop komt. Dat drukt de prijsstijgingen.”

Door de geplande renteverhoging in juli (+ 0,25 %) en de mogelijk hoger dan verwachte renteverhoging in september kan de ECB-rente over drie maanden boven 0 % uitkomen. Dat zou banken iets meer marge geven om de spaarrentes op te trekken, al zal de marge voor renteverhogingen heel klein blijven.

Wel zal de hogere ECB-rente banken ertoe aanzetten komaf te maken met de strafrentes die ze aanrekenen aan hun klanten.

Christine Lagarde – President van de Europese Centrale Bank

Huizenprijzen

De stijgende rente zal zo goed als zeker een impact hebben op de huizenmarkt. Er komt op z’n minst een adempauze in het stijgingstempo van de huizenprijzen. De dalende en extreem lage rente waren de voorbije jaren een belangrijke motor achter de spectaculaire stijging van de huizenprijzen. Sinds 2005 steeg de gemiddelde huizenprijs in België met 86 %, of 4 % per jaar.

Aan de lage rente lijkt nu een einde gekomen. De aangekondigde renteverhogingen van de Europese Centrale Bank zijn nog maar een eerste stap. Die trend kan nog heel wat verdergaan, wat bepalend zal zijn voor de impact op de huizenmarkt. Kopers die moeten lenen, zullen met een kleiner budget op de vastgoedmarkt komen. De vraag is in hoeverre dat kan gecompenseerd worden door de investeerdersmarkt.

Langetermijnspaarproducten

De stijging van de langetermijnrente is in principe goed nieuws voor spaarproducten met een langere looptijd, zoals termijnrekeningen en kasbons. Die zijn al vele jaren uit de gratie van de belegger verdwenen omdat ze netto nauwelijks meer rente bieden dan een spaarboekje, terwijl de belegger met die producten zijn geld vastzet voor meerdere jaren.

Hoewel de langetermijnrente de voorbije maanden al fors is toegenomen, hebben banken hun tarieven voor termijnrekeningen en kasbons tot nu onaangeroerd gelaten. Het is afwachten wanneer daar verandering in komt.

Beleggingen

Het vooruitzicht van hogere rentes is in principe negatief voor aandelen. Bedrijven zien hun financieringskosten stijgen en obligaties worden een aantrekkelijker alternatief. De ene sector is rentegevoeliger dan de andere.

Hulp nodig of vragen bij het optimaliseren van jouw vermogen? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Bron: De Tijd

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.