Opnieuw hogere dagvergoedingen sinds 1 juni 2022

Bedrijfsleiders die regelmatige beroepsmatige verplaatsingen doen kunnen hiervoor van hun vennootschap een forfaitaire vergoeding ontvangen. Vanaf 1 juni 2022 wordt het bedrag van deze vergoeding voor binnenlandse dienstreizen opnieuw opgetrokken. Een gevolg van de fors stijgende inflatie. Om hoeveel gaat het en wat zijn de spelregels?

Maaltijden en dranken

Wanneer een bedrijfsleider binnenlandse verplaatsingen doet, kan hij de gemaakte kosten voor maaltijden en dranken (niet van de verplaatsingskosten) op forfaitaire basis laten terugbetalen door zijn vennootschap. Vanaf 1 juni 2022 bedraagt het maximumbedrag voor de forfaitaire dagvergoeding €18,84 (voorheen: €18,47).

Om belastingvrij van deze forfaitaire dagvergoeding te kunnen genieten, moeten de dagvergoedingen in functie van het aantal effectieve verplaatsingen worden toegekend. Daarnaast moet het een verplaatsing betreffen van minstens 6 uren. Naar eenzelfde plaats mogen maximaal 40 verplaatsingen gemaakt worden per jaar. Anders behouwt men dit als een vaste plaats van tewerkstelling.

Deze kost is volledig aftrekbaar voor de vennootschap en de bedrijfsleider wordt er privé niet op belast (Circ. 2018/C/8, 22.01.2018). Er zijn evenmin sociale bijdragen op verschuldigd. Dit uiteraard enkel indien je geen andere vergoeding of compensatie ontvangt voor deze maaltijdkosten.

Verblijfskosten

Bedrijfsleiders die omwille van een beroepsmatige verplichting buiten hun woonplaats moeten logeren, kunnen zichzelf ook een aanvullende forfaitaire vergoeding voor verblijfskosten toekennen. Deze vergoeding bedraagt sinds 1 juni 2022 maximaal € 141,33 per nacht.

Om deze vergoeding toe te kunnen kennen mag de verplaatsing geen aanleiding geven tot enig ander voordeel van dezelfde aard. De verplaatsing geeft er eveneens geen aanleiding toe dat de werkgever of een derde de verblijfskosten op zich neemt.

Hulp nodig of vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.