Een spaarrekening bij de overheid? Het kan!

Velen gaan tegenwoordig op zoek naar alternatieve beleggingen. Deze beleggingen hoeven helemaal niet risicovol te zijn en kunnen bijvoorbeeld gezocht worden op de plek waar je deze het minst verwacht: bij de overheid.

Sinds vorig jaar kunnen particuliere beleggers, maar ook overheidsinstellingen en ondernemingen, geld storten bij de Deposito-en Consignatiekas. Dit is een administratief onderdeel van de FOD Financiën.

Welke vergoeding?

Elke maand wordt het rentetarief bepaald op basis van een gemiddelde van de dagrendementen op de OLO (lineaire obligatie) op 1 jaar. Tot en met de maand juni 2022 was dat nog 0% en toen dus niet interessant. Voor de maand maart 2023 is de rente inmiddels gestegen tot 2,90% en in april 2023 al tot 3,10% bruto.

Voor april 2023 betekent dit dus: 3,10% bruto = 2,17% netto.

Rente?

De rente is bruto. Er wordt dus nog 30% roerende voorheffing ingehouden. De gestorte bedragen behoeven geen minimumduur, je kunt je geld dus te allen tijde terugvragen van de Deposito-en Consignatiekas. Dit vormt een belangrijk verschil met een obligatie, kas- of staatsbon, waar je geld vast zit.

Maar om de rente te kunnen bekomen moet het uiteraard wel minstens één jaar op de rekening blijven staan. De rente begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het bedrag is gestort en brengt rente op tot de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin het geld wordt terugbetaald.

Eenmaal per jaar kun je de uitbetaling van de rente vragen. Doe je dat niet, dan wordt ze samen met het resterende kapitaal bij de vereffening van het e-DEPO uitbetaald.

De rente wordt berekend op 1 januari en wordt eenmaal per jaar betaald op vraag van de begunstigde of bij vereffening van het deposito. Er wordt alleen rente toegekend op het kapitaal. Er is dus geen kapitalisatie van de intresten.

Bron: De Belegger (De Tijd)

Praktisch voorbeeld

Stort je op 1 april 2023 geld op de depositorekening, dan heb je recht op de rente(uitkering) vanaf 2 april 2024. Let wel, je zal dan geen rente over een volledig jaar krijgen, maar in dit geval eigenlijk maar van begin mei tot eind maart, wat 11 maanden betekent. De netto-intresten zal je telkens op 1 januari volgend op de verjaardagsdatum zien op jouw depostitorekening.

“Een storting doe je dus het best nog voor het einde van de maand in plaats van dit uit te stellen tot het begin van de volgende maand. Uit eigen ervaring blijkt dat hier ook een 2-tal werkdagen overgaat tegen dit ontvangen wordt. Opgelet: je moet ook eerst contact opnemen met jouw eigen bankier om de limieten van jouw zichtrekening te verhogen, gezien het bedrag in één som moet overgemaakt worden.”

Elke storting begint rente op te brengen vanaf de eerste dag van de maand na de stortingsdatum. Staat het geld op 31 maart op de e-DEPO, dan krijg je rente vanaf 1 april. Staat het er pas op 1 april op, dan begint de renteberekening pas op 1 mei.

Stort je dus op 1 april 2023 een bedrag dan zal je de netto-interesten in de applicatie pas vanaf 1 januari 2025 zien staan. Je zal tussentijds wel de verschuldigde rente bekomen door een simulatie aan te vragen of wanneer je jouw rekening wenst af te sluiten. Wil je de rekening bijvoorbeeld op 2 april 2024 afsluiten dan zal je het volledige interestbedrag te zien krijgen.

Hoe?

Een e-DEPO rekening is zeer makkelijk te openen op basis van jouw rijksregisternummer. Wie wil, kan met zijn elektronische identiteitskaart of met itsme een deposito openen. De rekening is bovendien volledig gratis.

Aandachtspunten

Er is geen minimumbedrag vereist en er is ook geen maximumbedrag vastgelegd. Daarnaast kan het geld te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden teruggevraagd. Er kan ook dagelijks worden overgeschreven naar een andere rekening. Bijstorten kan ook wanneer dit voor jou uitkomt. Er zijn eveneens geen kosten verbonden aan de rekening.

“Een storting kun je zowel privé als met jouw vennootschap doen. Het geld kan daarnaast te alle tijde worden teruggevraagd. De e-depo vormt een mooi alternatief voor het laag rendement op een spaarboekje tegenwoordig. Veel vennootschappen krijgen op heden zelfs géén rente.”

De tegoeden bij de DCK vallen niet onder het depositogarantiestelsel van €100.000 EUR. Al is dat geen probleem. De sommen staan rechtstreeks bij de overheid geparkeerd. De kans dat België failliet gaat, is eveneens zéér klein.

Met de e-depo rekening profiteer je snel van een stijgende korte rente, wat niet het geval is met een spaarboekje bij de bank. Uiteraard is ook het omgekeerde waar.

Bij een termijnrekening staat de rentevergoeding vast voor de gekozen periode (3 maand, 6 maand, 1 jaar, etc..). Indien je nu een termijnrekening op 1 jaar zou afsluiten, dan krijgt je in het beste geval (bij rekeningen zonder voorwaarden) 2,50% bruto. Een spaarrekening brengt natuurlijk nog een pak minder op.

“In plaats van hoge rentetarieven te betalen aan internationale investeerders, biedt de overheid hetzelfde tarief aan haar eigen burgers en bedrijven.”

Voor mensen die nog op zoek zijn naar een woning kan dit een zeer interessant alternatief zijn. Gezien je te alle tijde terug over je geld kunt beschikken. Je verliest dan wel je intrest, maar bij de bank valt je getrouwheidspremie dan ook weg. Ook voor mensen die een (quasi) risicovrije belegging zoeken, die nog ietwat rendement meebrengt, momenteel meer dan een spaarboekje bij de bank, dan kan deze piste zeker het onderzoeken waard zijn.

De handleiding over e-DEPO vind je onderaan via deze link.

Bron: De Belegger (De Tijd)

Hulp nodig of vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.