Winst gemaakt, maar wat zegt de bankrekening?

Uw vennootschap heeft een mooie winst gerealiseerd. Op de bankrekening van uw vennootschap staat echter maar een fractie van dat bedrag. Hoe komt dat eigenlijk en wat betekent dit?

Winst of geld op de bank: het verschil

Winst

Jouw vennootschap heeft boekhoudkundig gezien winst voor een bepaald boekjaar als haar omzet en andere opbrengsten groter zijn dan haar kosten. Die winst moet je een bestemming geven. Als je ze niet uitkeert wordt ze ‘gereserveerd’ bijvoorbeeld als overgedragen winst of als liquidatiereserve.

Opgelet! De vennootschapsbelasting wordt niet berekend op de boekhoudkundige maar op de fiscale winst, waartoe o.a. de verworpen uitgaven behoren. Dit zijn kosten die boekhoudkundig wel maar fiscaal gezien niet aftrekbaar zijn. (restaurants, representatie,…) Mogelijkerwijs heeft uw vennootschap boekhoudkundig gezien een verlies, maar fiscaal gezien winst en moet ze dus toch belastingen betalen.

Geld op de bank

Wat op een bepaald moment op de bankrekening van jouw vennootschap staat, is het saldo van de inkomende en uitgaande verrichtingen. Inkomend zijn er betalingen door klanten en stortingen van geleende kapitalen en inbrengen. Uitgaand zijn er de betalingen van leveranciers, lonen, aflossingen en interesten van leningen en belastingen, btw en taksen.

Verschil?

Het verschil tussen de (gereserveerde) winsten en het bedrag op de bankrekening is het resultaat van meerdere zaken, o.a. hoe snel jouw klanten betalen en hoe snel je jouw leveranciers betaalt, maar vooral van de investeringen. Die worden immers niet in één keer in kosten geboekt, maar via afschrijvingen. Als jouw vennootschap een investering betaalt zonder lening, verdwijnt dat geld in één keer van de rekening, maar is slechts een deel daarvan een kost voor het boekjaar van aankoop.

“Het verschil heeft doorgaans vooral te maken met investeringen, waarvan de aankoopsom in één keer van de rekening gaat, maar slechts gespreid in kosten komt. Op zich is dit geen probleem, maar mogelijks kan de financiering van jouw vennootschap verbeterd worden. Verder is winst maar uitkeerbaar als jouw vennootschap voldoende liquide middelen heeft.”

Voorbeeld

Je hebt in december 2021 een factuur verstuurd van € 10.000 die de klant in januari 2022 betaald heeft. Die € 10.000 is al een opbrengst van 2021 en wordt dus in de resultatenrekening geboekt. In de balans van jouw vennootschap op 31.12.2021 staat dit bedrag echter nog niet op de bankrekening, maar is het voorlopig nog een vordering van € 10.000 (+ btw) op de klant.

Daarnaast… wanneer jouw vennootschap op 1 februari 2022 die € 10.000 gebruikt om een investering te doen die ze over tien jaar afschrijft, dan zal de bankrekening verminderen met € 10.000, maar de kost voor 2022 is maar één afschrijving van € 10.000 / 10 jaar x 11/12 = 916,67.

Wat betekent dit?

Financiering bekijken

Zoals blijkt uit wat voorafgaat, is een verschil tussen de (gereserveerde) winst en het geld op de bankrekening normaal. Zit jouw vennootschap echter geregeld krap bij kas, bekijk dan met ons of je haar financiering niet kan verbeteren door bv. toch te lenen voor investeringen die ze nu met eigen middelen betaalt, door een strikter debiteurenbeheer of door met leveranciers soepelere betalingsvoorwaarden te onderhandelen.

Liquiditeitstest

De uitkering door een BV van dividenden of tantièmes is door de wet dubbel beperkt. Voor de eerste beperking, de nettoactieftest, is het bedrag van de (gereserveerde) winst van belang. De tweede beperking, de liquiditeitstest, houdt rekening met de cash in uw vennootschap. Een BV mag dividenden of tantièmes maar uitkeren als ze na de uitkering in staat zal blijven om ten minste 12 maanden haar opeisbare schulden te voldoen (art. 5:143, laatste lid WVV). Mogelijk heeft jouw BV wel genoeg (gereserveerde) winst om een dividend of tantième te kunnen uitkeren, maar mag ze de uitkering toch niet doen omdat er te weinig geld op de rekening staat.

Hulp nodig of vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Bron: Taxwin

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.