Tijdig voorafbetalen is de boodschap!

Wie niet of onvoldoende voorafbetalingen doet, krijgt in principe een belastingvermeerdering. Hoe vroeger in het jaar de voorafbetaling wordt uitgevoerd, hoe hoger het voordeel, of laten we zeggen, hoe sneller je de belastingverhoging vermijdt. Een ondernemer wordt dus verondersteld om doorheen het jaar voorschotten te betalen op de uiteindelijk verschuldigde belasting.

Vennootschappen

De belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalen is gestegen van 6,75% naar 9,00%. Als jouw vennootschap geen voorafbetalingen doet, dan zal de fiscus op jouw aanslagbiljet een belastingvermeerdering aanrekenen. Uitzondering: er is geen vermeerdering voor de eerste drie boekjaren van een startende, kleine vennootschap.

Eenmanszaak

Dezelfde percentages als bij de vennootschappen zijn van toepassing. De vermeerdering is in de personenbelasting evenwel niet verschuldigd als ze lager is dan 0,5% keer de belasting waarop ze is berekend of niet hoger is dan € 100 (absolute grens). Voor zelfstandigen in hoofdberoep is er de eerste drie jaar geen vermeerdering toepasbaar.

Voorbeeld

Je schat de belastbare winst van jouw vennootschap tegen het einde van het boekjaar op €50.000. De belasting zal dan €12.500 bedragen (€50.000 x 25%). Als je geen voorafbetalingen doet, dan bedraagt de belastingvermeerdering maar liefst €1.125 (€12.500 x 9%).

Vermindering van belastingvermeerdering

Om de belastingvermeerdering te vermijden, moet je dus voldoende voorafbetalingen doen. In functie van het tijdstip van de voorafbetaling geven deze recht op een vermindering van belastingvermeerdering.

Er zijn vier tijdstippen waarop je voorafbetalingen zal moeten doen. Als jouw boekjaar gelijkloopt met een kalenderjaar, zijn dit de uiterste betaaldata met bijbehorende belastingvoordelen:

Uiterste betaaldatumBelastingvoordeelIn percentages
10.04.2024 (VA1)12%75%
10.07.2024 (VA2)10%90%
10.10.2024 (VA3)8%112,50%
20.12.2024 (VA4)6%150%
Indien jouw boekjaar niet gelijkloopt met een kalenderjaar, dan kun je onderaan dit artikel de uiterste betaaldata terugvinden.

Jouw dossierverantwoordelijke kan je helpen om een inschatting te maken van de voorschotten welke je best betaalt. Normaal zullen we dit spontaan communiceren.

Hoeveel stort je het best per voorafbetaling?

Je kunt er niet onderuit: op de uiteindelijk verschuldigde belasting rekent de belastingadministratie een belastingvermeerdering aan indien je geen voorafbetalingen doet. Door een voorafbetaling krijgt je dus een belastingvoordeel, m.a.w. een ‘vermindering van de vermeerdering’. Concreet wordt een percentage van de voorafbetaling afgetrokken van de theoretische vermeerdering.

Idealiter stort je vóór 10 april al 75% van jouw geschatte belasting aan de belastingadministratie door. Hernemen we ons voorbeeld van hierboven, dan komt dat neer op €9.375 (€12.500 x 75%). Die betaling geeft immers recht op een vermindering van €1.125 (€9.375 x 12%). Met andere woorden: de belastingvermeerdering van €1.125 wordt al met jouw eerste voorafbetaling tot nul herleid.

Je mag natuurlijk ook opteren om te spreiden. In dat geval moet je meer vooraf betalen om eenzelfde vermindering te genieten.

Betaal je voor 10 april €7.500 (vermindering €7500 x 12% = €900) en voor 10 juli nog eens €2.250 (vermindering €2.250 x 10% = €225) dan vermijd je de bealstingvermeerdering ook.

“Wacht je tot het vierde kwartaal met voorafbetalingen uit te voeren, dan moet je al 150% van jouw geschatte belasting betalen om de vermeerdering te vermijden. Dit zal in praktijk neerkomen op een fikse voorafbetaling die je achterna (deels) zal terugkrijgen. Qua cashflow planning niet interessant.”

Conclusie

Zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken bedraagt de belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalen 9% in 2024 (terwijl die in 2023 respectievelijk 6,75% en 4,5% was). Een goede planning van voorafbetalingen is dus cruciaal geworden. Voorafbetalen doe je het best doorheen het jaar na bespreking met jouw dossierbeheerder. Als kantoor bekijken we dit uiteraard ook proactief in ieder dossier bij het opstellen van de tussentijdse resultaten.

Hulp nodig of vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.