Renovatie (6% btw) of nieuwbouw (21%)?

Om het btw-tarief van 6% te kunnen toepassen, moet het gaan om renovatiewerken, en dus moet er een deel van de woning behouden blijven. Is het voldoende als bv. de buitenmuren blijven? We verduidelijken dit in ons artikel.

Btw-tarief van 6% bij verbouwing van privéwoning

Even opfrissen… Een aannemer kan factureren tegen het verlaagde btw-tarief van 6% (in plaats van 21%) als hij werken uitvoert aan een woning die minstens tien jaar in gebruik genomen is. Het renovatietarief van 6% geldt bovendien niet alleen voor de enige en eigen gezinswoning, maar ook voor tweede verblijven, woningen die dienen om verhuurd te worden, etc. Het pand mag dus ook deels beroepsmatig gebruikt worden, maar het privégebruik moet wel overheersend zijn.

Het moet wel gaan om een renovatie en geen ‘vernieuwbouw’

Er zijn natuurlijk altijd twijfelsituaties waarbij uiteindelijk maar een klein deel van de woning bewaard blijft. De vraag is of het dan gaat om een renovatie met het verlaagde tarief van 6% of een vernieuwbouw (21%). Het verlaagde tarief van 6% kan in dat geval toegepast worden als de uitgevoerde werken op relevante wijze steunen op de reeds bestaande dragende muren, in het bijzonder de buitenmuren en, meer in het algemeen, op de basisstructuur van het bestaande gebouw.

Alleen gevel of fundering is niet voldoende?

Er zal dan sprake zijn van nieuwbouw (btw-tarief van 21%) als de uitgevoerde werken niet steunen op de wezenlijke elementen van de structuur van het gebouw, zelfs indien bepaalde delen, zoals de funderingen, de kelders of alleen de voorgevel, behouden worden.

Onlangs sprak Cassatie zich daar opnieuw over uit

Er is volgens het Hof ook sprake van nieuwbouw als de basisstructuur van het gebouw, en in het bijzonder de fundering, substantieel vernieuwd of verstevigd moet worden. Ook al steunen de uitgevoerde werken dus op de draagmuren, het gaat toch om een nieuwbouw als die dragende structuren te zwak zijn en substantieel vernieuwd moeten worden.

“Het btw-tarief van 6% kan in principe nog toegepast worden wanneer de structuur van de woning zoals draagmuren en fundering behouden blijven. Ook dan gaat het om nieuwbouw als die dragende structuren te zwak zijn en vernieuwd of verstevigd moeten worden, zei Cassatie onlangs.”

Mogelijk wél verlaagd tarief sloop en heropbouw

Mogelijk komt u in dat geval wél in aanmerking voor het tarief van 6% op basis van afbraak en heropbouw indien u aan de voorwaarden voldoet.

Bron: Tips & Advies | Ondernemingsdatabank

Hulp nodig of vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.