Jaarlijkse indexering fiscale plafonds

De fiscale plafonds voor jouw inkomsten en uitgaven in 2023 zijn van belang voor de belastingaangifte die je in 2024 invult. Ze worden jaarlijks aangepast aan de levensduurte en kunnen op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2022 berekend worden.

Op het einde van elk kalenderjaar berekent fiscaal expert Jef Wellens de nieuwe fiscale grensbedragen, waarmee de FOD Financiën aan de slag gaat bij de berekening van de personenbelasting. Voor de officiële cijfers is het wachten op de publicatie in het Staatsblad in januari.

Minder belastingen

Voor het eerst zal het deel van jouw inkomen dat ontsnapt aan belastingen – in het vakjargon de belastingvrije som – boven €10.000 uitkomen: ze stijgt van €9.270 naar €10.160. Daardoor wordt €890 niet belast tegen het laagste belastingtarief van 25%, goed voor een belastingbesparing van €222,50. Ook de toeslagen op dat basisbedrag voor onder andere kinderen ten laste stijgen door de jaarlijkse indexering.

Hoe hoger jouw inkomen, hoe hoger het belastingtarief. Omdat de lonen stijgen met de levensduurte, worden ook de inkomensschijven waarop de verschillende belastingtarieven worden toegepast geïndexeerd. Zo stijgt het plafond van de inkomensschijf die tegen 25% wordt belast van €13.870 tot €15.200. Het hoogste belastingtarief van 50% zal worden toegepast vanaf €46.440, tegenover nog vanaf €42.370 in 2022.

Werk

De nieuwe plafonds zijn minder goed nieuws voor werknemers die een milieuvriendelijke bedrijfswagen van hun werkgever of bedrijf ter beschikking krijgen. Het minimale belastbare voordeel stijgt met €140 naar €1.540 per jaar.

Wel goed nieuws is er voor wie in aanmerking komt voor het fiscaal gunstregime voor auteursrechten. Het bedrag dat als een roerend inkomen wordt beschouwd en dus tegen 15% belast wordt, stijgt van €64.070 naar 70.220.

Belastingvoordelen

Voorts worden de plafonds van enkele belastingvoordelen geïndexeerd. Zo kunnen ouders die opvangkosten betalen voor de crèche of buitenschoolse opvang een hoger bedrag fiscaal inbrengen. Voor het inkomstenjaar 2022 kon tot €14,4 per kind en per opvangdag ingebracht worden, vanaf 2023 wordt dat €15,70 per opvangdag.

Daarnaast kun je voor €150 meer aan diensten- en wijk-werkcheques met een belastingvoordeel kopen, goed voor een totaal van €1.720.

Een reeks fiscale plafonds wordt niet geïndexeerd, omdat ze vier jaar bevroren blijven op het niveau van 2019. Pas vanaf 2024 worden ze opnieuw geïndexeerd. De bevriezing treft tal van plafonds die van belang zijn voor spaarders en beleggers: vrijgestelde dividenden (€800), langetermijnsparen (€2.350) en pensioensparen (€990 met belastingvermindering van 30% of €1.270 met een belastingvermindering van 25%).

20222023
Belastingvrije som
Basisbedrag€9.270€10.160
Verhoging voor 1 kind of handicap€1.690€1.850
Verhoging voor 2 kinderen€4.340€4.760
Verhoging voor 3 kinderen€9.730€10.660
Werk
Minimaal voordeel alle aard bedrijfswagen€1.400€1.540
Vrijgestelde vergoeding woon-werkverkeer€430€470
Maximale forfaitaire beroepskosten werknemers€5.040€5.520
Grensbedrag voor auteursrechten€64.070€70.220
Varia
Maximumbedrag kinderopvang / dag€14,40€15,70
Maximumbedrag wijkwerk-en dienstencheques€1.570€1.720
Belastingschijven-en tarieven
25% tot€13.870€15.200
40% tot€24.480€26.830
45% tot€42.370€45.440
50% vanaf€42.370€46.440

Bron: De Tijd & Wolters Kluwer

Hulp nodig of vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.