Investeringsaftrek

Beroepsmatige investeringen kunnen afgeschreven worden. Daarboven kan onder bepaalde voorwaarden een bijkomende fiscale aftrek bekomen worden in de vorm van een investeringsaftrek. Als steun tegen de coronacrisis is de verhoogde investeringsaftrek verlengd tot 31 december 2022.

Wat is het?

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van investeringen fiscaal in mindering mag gebracht worden van de belastbare winst van een onderneming. Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Het moet gaan om materieel vaste activa die in nieuwe staat werden aangeschaft of nieuwe immateriële vaste activa. De activa mogen ook enkel uitsluitend voor beroepswerkzaamheden worden gebruikt en moeten ten minste over 3 jaar afschrijfbaar zijn. Bijgevolg komen activa die niet uitsluitend beroepsmatig (deels privé) gebruikt worden niet in aanmerking. Personenwagens zijn van rechtswege sowieso uitgesloten.

Tarieven

De gewone éénmalige investeringsaftrek bedroeg aanvankelijk 8%. De verhoogde investeringsaftrek bedroeg 13,50% voor investeringen in digitale activa en 20,50% voor investeringen in de beveiliging van beroepslokalen.

Voor alle investeringen in vaste activa aangekocht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 werd het aftrekpercentage voor de éénmalige investeringsaftrek verhoogd naar 25%.

“Het is voordeliger om geplande investeringen uit te voeren in 2022 in plaats van dit uit te stellen tot 2023 zodat dit fiscaal voordeel niet verloren gaat.”

Voor de volledigheid merken we nog op dat een vennootschap de investeringsaftrek maar kan toepassen indien zij klein is in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Praktisch cijfervoorbeeld

Stel dat uw onderneming €25.000,00 winst heeft en u investeert €5.000,00 wat is dan het voordeel van deze investeringsaftrek?

De onderneming mag €5.000,00 x 25% = €1.250,00 in mindering brengen van de belastbare winst. Er dient belasting betaald te worden op maar €23.750,00 en niet op €25.000,00.

Overdragen

Indien een onderneming voor het huidige boekjaar onvoldoende winst of verlies gemaakt heeft, kan de investeringsaftrek niet gebruikt worden. Als de gewone investeringsaftrek wegens gebrek aan voldoende belastbare winst niet volledig kan worden benut in het jaar van de investering, dan kan deze echter nog overgedragen worden naar het eerstvolgende boekjaar.

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.