Factuurvoorwaarden B2C

Recent is er een nieuwe wetgeving tot stand gekomen omtrent het invorderen van comsumentenschulden (particulieren). Die wetgeving wil consumenten (particulieren) beschermen tegen (onterecht) hoge aanmaningskosten, interesten en schadevergoedingen wanneer ze een factuur niet of te laat betalen.

Essentie van het verhaal

Er kunnen geen kosten of interesten worden aangerekend voor een eerste aanmaning na vervaldag van de factuur. Deze eerste aanmaning moet volgende zaken verplicht vermelden:

Totale verschuldigde hoofdsom, gegevens van de onderneming (incl. ondernemingsnummer), schadevergoeding die zal worden gevorderd bij niet-betaling binnen de 14 dagen, een duidelijke vermelding van de 14 dagen termijn waarbinnen betaling moet gebeuren om bijkomende kosten te vermijden en een duidelijke omschrijving van het product of de dienst waarop de schulden betrekking hebben.

Na een eerste aanmaning heeft de consument 14 kalenderdagen tijd om de factuur alsnog te voldoen zonder extra kosten of interesten. De termijn van 14 dagen gaat in de derde werkdag na verzending van de aanmaning per post of de volgende werkdag na verzending van de aanmaning per email.

Indien de factuur na deze termijn van 14 dagen niet is betaald, kunnen volgende kosten en interesten worden aangerekend:

20 EUR voor factuurbedragen ≤ 150 EUR of 30 EUR + 10% van het factuur-bedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR voor facturen > 500 EUR en in elk geval verwijlinteresten vanaf verzending van de eerste aanmaning aan een rentevoet zoals voorzien in de wet betalingsachterstand bij handelstransacties.

Als ondernemer zal het dus van belang zijn om de algemene voorwaarden die aan de factuur worden gekoppeld te wijzigen in overeenstemming met deze nieuwe wetgeving. Deze algemene factuurvoorwaarden niet wijzigen kan consequenties hebben.

Deze nieuwe regelgeving moet worden toegepast vanaf 1 september 2023. Het is dan ook hoog tijd om de algemene voorwaarden aan te passen.

Gratis Acfibota sjablonen

Hieronder kunnen jullie alvast twee gratis sjablonen terugvinden die kunnen dienen als factuurvoorwaarden. Dit zowel in een lange als korte versie, afhankelijk van jouw noden. Klanten van ons kantoor kunnen uiteraard ook de Word-versie bekomen om deze te personaliseren.

Deze sjablonen zijn louter indicatief. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze aan te passen aan zijn persoonlijke noden en/of situatie. Tekortkomingen of eventuele schade dientengevolge zijn uiteraard niet onze verantwoordelijkheid.

Hulp nodig of vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.