Consumptiecheque

Dit jaar kunt u aan uw werknemer(s) een consumptiecheque met een maximale waarde van €300 aanbieden. Deze cheque is specifiek gericht op gebruik in de door COVID-19 zwaarst getroffen sectoren, zoals de horeca-, cultuur- en sportsector. Hoe zit dat precies?

Wat?

De consumptiecheque is een papieren of elektronische cheque en kan aangekocht worden via een erkende uitgiftemaatschappij zoals Edenred, Sodexo of Monizze. Werknemers kunnen de cheque spenderen in de sectoren die het zwaarst getroffen werden tijdens de lockdown.

De cheque moet steeds worden toegekend aan alle werknemers binnen een bedrijf. Het individueel toekennen van de consumptiecheque is dus niet mogelijk. 

Doel?

Het doel is tweeledig. De consumptiecheque beoogt enerzijds de economische situatie te ondersteunen van werknemers die mogelijks getroffen zijn door de coronacrisis en anderzijds de activiteiten en werkgelegenheid te ondersteunen in de horeca- culturele of sportieve sector evenals in de kleinhandel.

Fiscaal?

De consumptiecheque is volledig vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en inkomstenbelastingen in hoofde van de werknemer die de cheques ontvangt, indien aan alle voorwaarden voldaan is. Zoniet zijn de consumptiecheques belastbaar als bezoldiging. In hoofde van de werkgever zijn deze cheques volledig aftrekbaar als beroepskost.

Tijdelijke regeling?

De consumptiecheque moet uiterlijk op 31.12.2020 worden uitgereikt. De oorspronkelijke geldigheidsdatum van 7 juni 2021 is aangepast en verlengd tot 31 december 2021 (onder voorbehoud van bevestiging van het Koninklijk Besluit).

Let op! Als bedrijfsleider kunt u zich geen consumptiecheque toekennen.

Bron: Taxwin

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.