Autofiscaliteit: hoe groener, hoe voordeliger

De overheid is en blijft een slechte verliezer. Verliest ze te veel, dan wijzigt ze de wet. Met de autofiscaliteit is dit niet anders.

Tegen 2026 zal de autofiscaliteit, weliswaar gefaseerd, grondig wijzigen. Hoe zit dat dan met de aftrekbaarheid van jouw huidige wagen? En waarmee moet je rekening houden indien je een nieuwe wagen wilt aanschaffen?

De besluiten van de Belgische wetgever zijn duidelijk: enkel de kosten voor wagens die geen CO2 uitstoten zullen nog fiscaal aftrekbaar zijn. De fiscale aftrekbeperking geldt zowel in de vennootschapsbelasting als in de personenbelasting.

De geviseerde bedrijfswagens zijn alle personenwagens (nieuw of tweedehands), wagens voor dubbel gebruik en minibussen met inbegrip van ‘valse’ lichte vrachtwagens (lichte vrachtwagens die niet voldoen aan de fiscale definitief van lichte vracht) gekocht (bestelbon telt als datum), gehuurd of geleased. Lichte vrachtvoertuigen vallen tot nader order buiten deze regeling.

De huidige fiscaliteit voor bedrijfswagens

Op vandaag wordt het aftrekpercentage van een bedrijfswagen bepaald aan de hand van een formule waarbij de CO2-uitstoot en het motortype de grootste impact heeft op de uitkomst van de formule. Hoe hoger de uitstoot van de wagens, hoe lager de fiscale aftrek.

Aftrek % = 120% – (0,5 x coëfficiënt brandstof x CO2-uitstoot) %

Let op! De aftrek voor een wagen met een uitstoot van 200 g/km of meer kan nooit hoger zijn dan 40%. Voor wagens met een uitstoot onder de 200g/km is het minimaal 50% en maximaal 100%.

De meeste diesel- en benzinewagens hebben na het toepassen van deze formule een fiscaal aftrekpercentage tussen de 50% en 75%. De kosten verbonden aan elektrische wagens zijn volledig aftrekbaar omdat deze wagens geen uitstoot hebben en de formule dus resulteert in een aftrekbaarheid van 100%.

Ook hybride wagens die een brandstofmotor combineren met een elektrische motor, zijn bijna altijd 100% aftrekbaar. Dit geldt enkel voor hybridewagens die over een batterij met een energiecapaciteit van minstens 0,5 kWh per 100 kilogram beschikken en niet meer dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten. De wagens die niet aan deze voorwaarden voldoen worden ook wel ‘valse hybrides’ genoemd. Deze ‘valse hybrides’ worden fiscaal gelijkgesteld met wagens die enkel over een brandstofmotor beschikken, wat een lagere aftrekbaarheid tot gevolg heeft.

Toekomst autofiscaliteit

De vergroening van de wagenfiscaliteit treedt de komende jaren trapsgewijs in voege. Hieronder een overzicht per motortype.

Wagens met enkel een verbrandingsmotor

Aangeschaft voor 1 juli 2023

Voor deze wagens verandert er niets. De kosten van de wagen die jij of jouw vennootschap vóór 01 juli 2023 heeft aangeschaft, blijven in dezelfde mate aftrekbaar zoals dat nu het geval is en dit ‘levenslang’.

“Voor wagens aangeschaft voor 1 juli 2023 blijft de huidige fiscale aftrekregeling van toepassing. Rij je nog 10 jaar met jouw huidige wagen? Dan zal je nog 10 jaar de huidige aftrek genieten. Het is pas op het moment dat je die wagen verkoopt en een nieuw aankoopt dat de huidige regels van toepassing zijn.”

Aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

Voor wagens die rijden op fossiele brandstof (diesel, lpg, cng of benzine) en worden besteld in de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025 geld een overgangsregeling. Zo zal de fiscale aftrekbaarheid voor deze wagens geleidelijk dalen naar nul gedurende de gebruiksduur van de wagen.

Het maximale aftrekpercentage van deze wagens wordt als volgt afgebouwd:

Belastbaar tijdperk vanafMaximum aftrekbaarheid aan (%)
1 januari 202575% (en minimum 50%)
1 januari 202650%
1 januari 202725%
1 januari 20280%

Dit betekent dus niet dat je momenteel helemaal geen diesel-of benzinewagen meer kunt aanschaffen, de aankoop zal alleen minder voordelig zijn en uiteindelijk herleid worden tot nul.

Aangeschaft na 31 december 2023

Voor wagens met een verbrandingsmotor, die op fossiele brandstof rijden die aangeschaft worden na 31 december 2025, kunnen de autokosten fiscaal niet meer afgetrokken worden.

“Krijg je bijvoorbeeld in de loop van 2028 een onderhoudsfactuur voor dergelijke wagen van €100 dan komt deze €100 via de verworpen uitgaven opnieuw bij de winst. De kost wordt dus volledig verworpen en is niet meer fiscaal aftrekbaar.”

Hybride wagens

Aangeschaft voor 1 januari 2023

Voor de ‘echte’ hybridewagens waarvoor de bestelbon of het huur-/leasecontract ondertekend wordt voor 1 januari 2023 wordt de aftrekbaarheid van alle autokosten (incl. brandstof) berekend op basis van de reeds vermelde formule. Dit wil zeggen dat voor deze wagens ook de brandstofkosten (fossiele brandstoffen & elektriciteit) aftrekbaar zijn tot maximum 100%. Deze aftrekregeling blijft behouden gedurende de volledige gebruiksduur van de wagen.

Aangeschaft tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2023

Ook voor hybridewagens die besteld werden tussen 1 januari 2023 en 1 juli 2023 wordt de aftrekbaarheid nog steeds berekend door middel van de voorheen genoemde formule. Voor deze wagens werd de aftrekbaarheid van de fossiele brandstoffen echter beperkt tot maximaal 50%. Deze aftrekregeling blijft behouden gedurende de volledige gebruiksduur van de wagen.

Aangeschaft vanaf 1 juli 2023

Voor wagens die besteld worden vanaf 1 juli 2023, zal de fiscale aftrek van maximum 100% (50% op fossiele brandstoffen) enkel nog voor aanslagjaar 2024 en 2025 van toepassing zijn. Vanaf aanslagjaar 2026 zal het aftrekpercentage vervolgens jaar na jaar gradueel zakken om uiteindelijk in aanslagjaar 2029 (boekjaar vanaf 1 januari 2028 en later) volledig uit te doven.

Wagens met enkel een elektrische motor

Volledig elektrische wagens aangeschaft voor 1 januari 2017 blijven 100% fiscaal aftrekbaar gedurende de volledige gebruiksduur. Vanaf 2031 wordt ook die aftrek beperkt tot 67,5%. In de tussentijds geldt een overgangsregime en daalt de aftrekbaarheid gradueel. Hierbij zal gekeken worden naar het aftrekpercentage dat van toepassing is in het jaar van aankoop. Dit percentage zal vervolgens gedurende de gehele gebruiksduur behouden blijven.

De afbouw van het aftrekpercentage verloopt als volgt:

Datum aanschaffingFiscale aftrek
Voor 1 januari 2027100%, volledige duur
In 202795%, volledige duur
In 202890%, volledige duur
In 202982,5%, volledige duur
In 203075%, volledige duur
In 203167,5%, volledige duur

Laadpalen

Wie elektrische wagen zegt, denkt meteen ook aan een laadpaal. Om de groei aan slimme laadpalen te stimuleren, voorziet de overheid in fiscale voordelen voor zowel particulieren als vennootschappen.

Particulieren

Particulieren krijgen een belastingvermindering als ze tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 thuis een laadpaal op groene stroom laten installeren dat de laadtijd en het laadvermogen kan sturen (‘intelligent en stuurbaar’). De belastingvermindering is beperkt tot 1.500 EUR (niet-geïndexeerd) per laadpaal en per belastingplichtige. Ook de kosten voor de verplichte keuring komen in aanmerking voor de vermindering. In 2021 en 2022 bedraagt de belastingvermindering 45%, om in 2023 te dalen tot 30% en in 2024 tot 15%.

Het station moet worden geplaatst op de (fiscale) woonplaats van de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar (d.i. kalenderjaar +1), dus niet op het moment van de plaatsing. Onder woonplaats wordt verstaan de (nieuwbouw) eigen woning, de huurwoning of de woning onder vruchtgebruik.

Bedrijven

Bedrijven die tussen 1 september 2021 en 31 maart 2023 investeren in een voor het publiek toegankelijk laadstation (bv. een laadstation op een vrij toegankelijk parkeerterrein van supermarkten, kantoren, winkelcentra…) kunnen, als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, aanspraak maken op een verhoogde kostenaftrek van 200% of van 150% voor aankopen tussen 1 april 2023 en 31 augustus 2024. Om van de kostenaftrek te kunnen genieten, moet het laadstation aan bijkomende technische voorwaarden voldoen en worden aangemeld bij de FOD Financiën.

Hulp nodig of vragen? Neem vrijblijvend contact op met ons.

Acfibota | Accountants & Tax Advisors

Andere nieuwsberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Meer informatie over cookies vind je in ons cookiebeleid.